Bli barne- og ungdomsarbeider!

Bli barne- og ungdomsarbeider!

Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en meningsfylt jobb, hvor du oftest jobber med barn i alderen 0-18 år.

Barne- og ungdomsarbeideren arbeider vanligvis i grupper med barn, unge og enkeltbarn med behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging i alderen 0-18 år i pedagogiske institusjoner. Retningen kvalifiserer til arbeid i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og videregående skole.

I jobben kommer du i kontakt med ulike mennesketyper og livssituasjoner; derfor er utfordringene mange og varierte.

Arbeidsområder for barne- og ungdomsarbeider

 • Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge.
 • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet.
 • Anvende forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid.
 • Grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell.
 • Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere.
 • Kommunikasjon med mennesker med ulik alder, kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status.

Utdanning

For å bli barne- og ungdomsarbeider går du to år på videregående skole, før du har to års læretid i bedrift.

Du har ett års opplæring i barnehage, og ett års opplæring i skole og/eller skolefritidsordning.

Samhandlingskompetanse, personlig egnethet og politiattest kreves for utøvelse av yrket.

Personlige egenskaper

For å jobbe som barne- og ungdomsarbeider bør du være interessert i, og glad i barn og ungdom. Du bør være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig samtidig som du bør være empatisk og flink til å kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn, og i ulike livssituasjoner.

Ta generell studiekompetanse og helse- og oppvekstfag

På videregående skole kan du ta Helse- og oppvekst fag, fordypning i barn og unge. Da har du programfag de to første årene, henholdsvis Helse- og oppvekstfag første året, og Barne- og ungdomsarbeiderfag andre året, før du tar Vg3 påbygging tredje året.

Etter tredje året står du fritt til å gå ut i lære for å få fagbrev, eller velge høyere utdanning.

Her kan du jobbe som barne- og ungdomsarbeider

 • Barnehage
 • Barneskole
 • Skolefritidsordning
 • Ungdomsskole
 • Barnebolig og barnehjem
 • Ulike fritidsinstitusjoner for barn og unge

Etter- og videreutdanning for barne- og ungdomsarbeider

Om du tar opp fagene du mangler for å få generell studiekompetanse, er det en rekke muligheter på høgskolenivå. Blant annet førskolelærer, lærer, vernepleier, fritidsleder og barnevernspedagog er yrker hvor du får jobbet med barn og unge.

Det finnes også en rekke fagskoleutdanninger du kan velge etter fullført fagbrev.

Har du spørsmål om det å være lærling? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen