Barne- og ungdomsarbeiderlærling, men langt i fra A4!

Ved en tilfeldighet ble Anette Hunstad Frøland lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. For den typiske  lærlingen i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil læretiden bestå av en rullering mellom å være lærling i barnehage, SFO og skole. Som mennesker ellers, finnes det lærlinger i alle varianter. Anette er i alle fall ikke helt A4, men i denne sammenhengen er det et av hennes fortrinn. Selv om det ikke var hennes plan, så angrer hun ikke på valget.

Barne- og ungdomsarbeiderlærling, men langt i fra A4!

Anette, lærling og Espen, daglig leder

- Det er noe av det beste som har hendt meg!

Anette (32) kommer opprinnelig fra Askim, men har bodd og jobbet flere steder i landet før hun landet i Fredrikstad. I 2021, midt under koronapandemien, kommer hun i kontakt leder for Glemmen Akropark og Nærmiljøarena, Espen Gresvik Schei. Anette er ei dame med mange interesser, og har hørt at det kunne være muligheter for å låne lokaler til å danseøvinger. 

- Det var interessen for flammedansing som først gjorde at jeg kom i kontakt med miljøet rundt Akroparken og Makerspace. Jeg fikk låne lokalet til egen aktivitet, men siden jeg var eldre enn målgruppen, var det en betingelse at jeg lot ungdommene som ønsket  kunne få delta sammen med meg, sier Anette.

Etter hvert som tiden gikk, fikk hun bedre og bedre kontakt med ungdommene og opplevde at hun kunne være et positivt bidrag til deres hverdag.

Espen, som leder av tiltaket, ser et potensiale i Anette og tilbyr henne læreplass. Gjennom læretiden får hun oppfølging fra rådgiver fra  opplæringskontoret OKViken og faglig oppfølging på lærestedet. Forhåpentligvis vil Anette være ferdig utdannet fagarbeider i løpet av november 2024.

Visste ikke helt hva hun gikk til

Som lærling deltar hun i driften av tiltaket på linje med de andre ansatte. Det betyr at jeg følger opp de ungdommene som deltar og bidrar til at de skal utvikle seg og nå sitt potensiale. Noen kan slite med ting som er vanskelige å snakke om. Det er godt å kunne være et positivt bidrag i deres hverdag. 

- Jeg visste ikke hvor investert man blir i disse ungdommene, kommer det fra Anette.

Anette forteller videre at de jobber mye med bekreftende kommunikasjon i møte med ungdom og prøver å møte dem der de er.

- Begrepene livsmestring, inkludering og medborgerskap er viktig for oss i møte med ungdommene, legger Espen til, og så tar vi artikkel 13 i FNs Barnekonvensjon som omhandler unges rett til å uttrykke og ytre seg.

- Jeg visste ikke hvor investert man blir i disse ungdommene!
Anette Hunstad Frøland
BUA-lærling
- Med de verdiene vi legger til grunn i vårt arbeid med ungdommene går dette konseptet rett til kjernen, legger Espen til. Når gode medborgere skal utvikles, må man legge til rette for engasjement og ytringsfrihet.
Espen Gresvik Schei
Leder Glemmen Akropark & Nærmiljøarena

Psykt Rå Parade

Som et ledd i å sette psykisk helse blant unge på dagsorden ble det den 6. mars 2024 gjennomført en parade. Psykt Rå Parade som den ble kalt, kom i stand etter samarbeid med ungdommene selv gjennom Foreningen-RÅ, Makerspace og Akroparken og i samarbeid med Rebellhuset, en del av Fredrikstad kommunes områdesatsing i sentrum. Anette var sterk pådriver i denne prosessen.

Det er mange kreative ungdommer som benytter seg av Makerspace og på Rebellhuset hadde flere av ungdommen fått anledning til å stille ut sine egne verker noen dager tidligere. 

- Med de verdiene  vi legger til grunn i vårt arbeid med ungdommene er dette gikk dette konseptet rett til kjernen, legger Espen til. Når gode medborgere skal utvikles må man legge til rette for engasjement og ytringsfriheten.

Video delt med tillatelse fra Anette Hunstad Frøland


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen