Avslutte eller endre lærekontrakt

Avslutte eller endre lærekontrakt

Å heve lærekontrakten betyr at arbeidsforholdet for lærlingen avsluttes. Noen ganger skjer det ting som fører til at lærlingen eller bedriften vil avslutte kontrakten før læretiden er over.

Opplæringskontoret må kontaktes når det ser ut som det går mot en avslutning.

Slik foregår avslutning av lærekontrakt

En eventuell avslutning av lærekontrakten kan bare skje i henhold til § 4-6 i opplæringsloven. Som lærling er du vanligvis omfattet av arbeidsmiljøloven, med unntak av opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Da er det opplæringsloven som gjelder.

Slik avslutter man kontrakten i læretiden

Det er mulig å avslutte lærekontrakten dersom bedriften og lærlingen blir enige om at det er til det beste.

Opplæringsloven lyder:

«Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast av partane dersom dei er samde om det og etter at lærebedrifta har orientert fylkeskommunen skriftleg om det.

Etter samtykke frå fylkeskommunen kan kontrakten hevast av både lærebedrifta og av lærlingen eller lærekandidaten dersom

a) den andre parten gjer seg skyldig i vesentlege brott på pliktene sine i arbeidsforholdet,

b) lærlingen, lærekandidaten eller lærebedrifta viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet, eller:

c) lærlingen eller lærekandidaten skriftleg seier frå at det er ei urimeleg ulempe for han eller ho å halde fram ut kontrakttida.

Fylkeskommunen avgjer i tilfelle når læreforholdet skal ta slutt. Lærebedrifta skal skrive ut ein attest for den delen av kontrakttida som er gjennomført med ei fråsegn om denne delen av opplæringa.»

Du får kompetansebevis etter avslutning

Om du eller bedriften avslutter lærekontrakten før læretiden er over, får du et kompetansebevis som dokumenterer hvor mange måneder du har vært i lære.

Har du fortsatt rett til opplæring, er det viktig at du selv tar kontakt med oppfølgingstjenesten i fylket ditt for å finne nye muligheter.

Avbrudd og endring i lærekontrakt

Det er mulig å ha avbrudd i lengre eller kortere perioder av læretiden. Eksempler på situasjoner som kan gi avbrudd er sykdom i over fire uker er nedkomstpermisjon, permisjon og militærtjeneste. Ved alle slike tilfeller må du ta kontakt med opplæringskontoret.

Sammenhengende fravær på mer enn 16 dager vil være til forlengelse av læretiden.

Les mer om sykdom og svangerskap i læretiden her.

Har du spørsmål om det å være lærling? Kontakt OKViken her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen