Autorisasjon for helsefagarbeider

Autorisasjon for helsefagarbeider

Dersom du er nyutdannet fra norsk videregående skole, høyskole- eller universitet eller har avlagt fagprøve, kan utdanningsinstitusjonen eller fylkeskommunen din sende innmeldingsliste til Helsedirektoratet. Dette er en automatisk prosess som vil gi deg autorisasjon i løpet av kort tid. Du kan også søke selv, men dette tar som regel litt lenger tid.

Prosessen frem til autorisasjon

  1. Undersøk med din skole eller fagopplæringsseksjonen i ditt fylke om de sender innmeldingsliste.
  2. Når denne er sendt inn, får du en melding fra Altinn. Denne meldingen inneholder en lenke for betaling av gebyr.
  3. Ved å følge lenken, kan du betale gebyret på kr.1.665,- med kort.
  4. Når betalingen er gjennomført, vil autorisasjonen normalt skje innen få minutter.
  5. Sjekk Helsepersonellregisteret (HPR) om du har blitt registrert. Her finner du også HPR-nummeret ditt.

Søke autorisasjon selv

Dersom din skole eller fagopplæringsseksjon ikke sender innmeldingsliste, må du søke om autorisasjon selv. Det finnes individuelle søknadsskjemaer for ulike yrkesgrupper. Dersom du søker selv, er saksbehandlingstiden på rundt seks uker.

Søknad om konvertering av autorisasjon

Er du tidligere utdannet som hjelpepleier eller omsorgsarbeider? Disse utdannelsene eksisterer ikke lenger i Norge. Hvis du allerede har autorisasjon som omsorgsarbeider eller hjelpepleier, kan du konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider. Dette kan du søke om i Altinn. Slik gjør du det:

  1. Velg yrkesgruppe Helsefagarbeider og godkjenningstype «Autorisasjon/Lisens».
  2. Du får beskjed om å laste opp vitnemål. Her legger du i stedet opp et PDF-dokument, der du skriver at du søker konvertering.

Helsepersonell over 80 år

Helsepersonell over 80 år, kan søke om lisens for ett år av gangen. Søknad sendes elektronisk via Altinn. Følgende dokumentasjon skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden:

  • Legeattest
  • Attest på aktivitet siste fem år
  • Dokumentasjon på aktivitet fremover

Har du spørsmål om det å være lærling? Kontakt OKViken her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen