Våre tilbud

OKViken og Viken fylkeskommune ønsker ungdom velkommen til opplæring som lærlinger i mange fag. Er du kvalifisert søker med lite fravær er det gode muligheter for læreplass!

Offentlig sektor trenger mange dyktige medarbeidere i f. eks. barne- og ungdomsarbeiderfaget, byggdrifterfaget, helsearbeiderfaget, IT-driftsfaget, service- og administrasjonsfaget og ønsker lærlinger i fagene.

Antallet lærlinger som blir ansatt varierer fra kommune til kommune og innen de ulike fagene.

Kommunene forsøker å ansette søkere til læreplass som er bosatt i kommunen – de ønsker å gi egne ungdommer et utdanningstilbud.

Søkere til læreplass med ungdomsrett vil komme foran søkere som har såkalt voksenrett eller fullføringsrett til fullføring av videregående opplæring.

Kommunene har et vedtatt måltall om minst 1 lærling pr 1000 innbyggere i kommunen, så vi oppfordrer deg til å søke den kommunen du bor i først og fremst.

Klarer vi ikke skaffe deg læreplass der du bor forsøker vi i nabokommunen, men du kan også ønske deg offentlig arbeidsgiver i Viken ved å søke til OKViken.

Gå til toppen