Søknad om særskilt tilrettelegging ved fagprøve

Om du har lese- og skrivevansker eller andre utfordringer som gjør at du kan ha vanskeligheter med fagprøven, kan du søke om å få den særskilt tilrettelagt for deg.

Legg ved dokumentasjon fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT) eller en legeerklæring.

Utfylt og underskrevet skjema sendes av opplæringskontoret sammen med oppmelding til fagprøven.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp.

Gå til toppen