Pedagogisk- psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT)

Tjenesten skal hjelpe den videregående skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge til rette for god tilpasset opplæring for elev og lærling.

Ungdom med særskilte behov

Tjenesten har et særlig ansvar for ungdom med særskilte behov og skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det (Opplæringslovens § 5-6). Videre hjelper PPOT til der enkeltelever og lærlinger har behov for hjelp med bakgrunn i sosiale, emosjonelle og/eller andre vansker.

All ungdom har rett til videregående opplæring. PPOT følger opp, gir råd og veiledning til ungdom mellom 16 og 20 som har falt ut – eller ikke har et opplæringstilbud, en læreplass eller arbeid og som ønsker hjelp og veiledning til å skaffe seg det.

Ønsker du kontakt med PPOT kan skolen din hjelpe deg med det, eller du kan eventuelt sammen med dine foresatte ta direkte kontakt med:

PPOT Nedre Buskerud

har ansvar for elever, lærlinger og videregående skoler samt Arbeidsinstitutt i Drammen, Lier, Røyken, samt Øvre- og Nedre Eiker.

Kontorsted: Dronninggata 15, 3019 Drammen
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Tlf: 32 80 86 50
Kontorleder: Fredrik L. Karlsen

PPOT Ringerike/Hole

har ansvar for elever, lærlinger og videregående skoler samt Arbeidsinstitutt på Ringerike og Hole.

Kontorsted: Søndre Torv 1, Hønefoss
Postadresse: Postboks 241 Sentrum, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 80 89 20
Kontorleder: Karl-Petter Endrerud

PPOT Kongsberg og Numedal

Kontorsted: Nymoens Torg 6-8, Kongsberg
Postadresse: Pb 742, Nymoen, 3606 Kongsberg
Tlf: 32 86 82 70
Kontorleder: Asbjørn O. Langaas
Nettside: www.ppt-ot.no/

PPT og OT i Hallingdal

Kontorsted: Skysstasjon, Sentrumsvn 93 (inngang bakside), Gol.
Postadresse: Pb 93, 3551 Gol
Tlf: 32 02 95 20
E-post: pp…@gol.kommune.no
Leder: Gry Elisabeth Bjerknes

Gå til toppen