Oppfølging av lærlinger

Ordinære lærlinger

Vårt ansvar 100% i to år, minimum ett møte per halvår = fire møter.

  1. møte – Lærekontrakt og informasjon – høst
  2. møte – Oppfølging på opplæringssted – vår
  3. møte – Oppfølging på opplæringssted – høst
  4. møte – Oppfølging på lærested og informasjon om fagprøve – vår

I tillegg møter ved innmeldt behov fra lærling eller opplæringssted.

«Menn i helse»

Vårt ansvar 100% i ett år = tre møter.

  1. møte – Lærekontrakt og informasjon – vår
  2. møte – Oppfølging på lærested – høst
  3. møte – Fellesmøte med informasjon om fagprøve – vår

4-åringer i dobbeltkompetanse

Vårt ansvar år 1 og 2 40%, år 3 og 4 60% = syv møter.

År 1:

  1. møte – Lærekontrakt og informasjon – høst
  2. møte – Oppfølging på lærested – vår

År 2:

Ikke møte høst

3. møte – Oppfølging på lærested vår

År 3:

4. møte – Oppfølging på lærested – høst

5. møte – Oppfølging på lærested – vår

År 4:

6. møte – Oppfølging lærested – vår

7. møte – Oppfølging på lærested og informasjon om fagprøve

I tillegg møter ved innmeldte behov fra lærling eller opplæringssted.

Lærlinger i 4-årig løp får også oppfølging av skolens lærere i læretiden.

Utvelgelse av elever/lærlinger tar kommunen selv ansvaret for i samarbeid med skolen, slik at fagkonsulenten ved KOB fritas fra denne oppgaven nå som kommunene har fått erfaring i utvelgelsesprosessen.

Bruk av ressurser og kompetanse er vurdert og drøftet av styret.

Vedtatt på styremøte 11. november 2016.

Gå til toppen