Lønn som lærling

En normal lærlingperiode består av 50% opplæring og 50% verdiskaping. Verdiskapningen er det som er selve arbeidet du utfører på arbeidsplassen, og er det du får betalt for.

Følger du den normale modellen med 2 år opplæring i skole og 2 år i arbeid, vil du lønnes som en fagarbeider.

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over læretiden. Størrelsen på denne lønnen avhenger av gjeldende tariffavtaler.

Lønnen din kan også variere etter hvilket fag du er lærling i, hvilken tariffavtale din bedrift følger og om du er organisert i en fagorganisasjon.

Du kan stige i lønn hvert halvår

Som lærling kan man ofte velge mellom å få lønn på to ulike måter. Den mest vanlig er å dele opp lønna, slik at du gradvis tjener mer hvert halvår:

  • Halvår 30 %
  • Halvår 40 %
  • Halvår 50 %
  • Halvår 80 %

Tjen flatt gjennom læretiden

Du kan også velge å tjene «flatt», da får du det samme hver måned gjennom hele læretiden.

Merk at tallene oppgitt er før skatt.

Du har krav på tillegg

Du er som lærling ansatt på akkurat samme vilkår som de andre ansatte. Det betyr at om du jobber kvelder, helger eller helligdager skal du selvsagt ha betalt for det. Jobber du overtid, noe som forutsetter at du er over 18 år, gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser for dette.

I hovedtariffavtalen kan du lese mer om lønn og lønnsbestemmelser.

Ta kontakt med oss her, om du har spørsmål om lønn som lærling eller andre rettigheter du har.

Gå til toppen