Produksjonsteknikkfaget

Som fagoperatør i produksjonsteknikk jobber du med å drifte og optimalisere produksjonsprosesser i industrien. Dette er et yrke som passer godt for deg som liker å jobbe med maskiner og har interesse for ny teknologi. 

Produksjonsteknikkfaget

En fagoperatør i produksjonsteknikk får gjerne mye ansvar og må kunne jobbe selvstendig og være god på å finne løsninger, samtidig som det er en fordel å jobbe godt sammen med andre.

Dette lærer du i produksjonsteknikkfaget

Som lærling i produksjonsteknikkfaget skal du utvikle kompetanse til å drifte operative arbeidsprosesser. Du vil lære å planlegge og styre prosesser, helt fra råmateriale til ferdig sluttprodukt. Det vil også legges vekt på forståelse for samspillet mellom mekanisk oppbygging, mekanisk regulering og elektronisk styring. Dette vil gjøre deg i stand til å se løsninger og bidra til å utvikle metodene som benyttes i arbeidet. 

Du vil lære å jobbe strukturert og effektivt samtidig som du opprettholder en stabil produktkvalitet. Som fagoperatør i produksjonsteknikk er god omstillingsevne en viktig egenskap, og opplæringen vil derfor fremme fleksibilitet og evnen til vurdering av kvalitet.

Produksjonsteknikkfagets hovedområder

 • Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om forståelse av gjeldende regelverk i virksomhetens prosedyrer, samt praksis for bærekraftig produksjon og vedlikehold. 

Det handler også om å foreta risikovurderinger og å forstå sikkerhetsgevinstene man oppnår av å arbeide etter prosedyrer.

 • Produksjon

Kjerneelementet produksjon handler om å planlegge, dokumentere, risikovurdere, forbedre og drive avvikshåndtering i den daglige driften. Du lærer også å planlegge arbeidet og å klargjøre materialer, produksjonsmaskiner og utstyr. Innstilling av driftsparametere, oppstart og nedstenging av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer er også viktig. Videre handler det om tilhørende anlegg for produkthåndtering og -sammenstilling. Kjerneelementet handler om forståelse for orden, ryddighet og logistikk og om å tenke på effektivitet og lønnsomhet.

 • Vedlikehold

Kjerneelementet vedlikehold handler om å utføre nødvendig vedlikehold for å sikre en produksjon. Det handler om forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg, og vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks.

Arbeidsoppgaver for en produksjonsteknikker

Med et fagbrev i produksjonsteknikkfaget kan du jobbe i små og store industribedrifter. De fleste produksjonsbedrifter har produksjon døgnet rundt, og skiftarbeid er derfor vanlig for de fleste fagoperatør i produksjonsteknikk. Vanlige arbeidsoppgaver vil være:

 • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
 • starte, stoppe og tilrettelegge produksjonen
 • utføre feilsøking og feilretting
 • reparasjon og vedlikehold
 • kvalitetssikring på bakgrunn av tegninger og dokumentasjon
 • ivareta HMS
 • beregne materialforbruk
 • velge materiale, metode og måleutstyr basert på ordre

Det er også mulig å ta mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Sluttvurdering

Når læretiden din går mot slutten skal du opp til en avsluttende fagprøve som tester deg i alle produksjonsteknikkfagets hovedområder. Fagprøven avvikles normalt i lærebedriften din, og går over tre virkedager. Bestått fagprøve gir deg fagbrev i produksjonsteknikkfaget og yrkestittelen fagoperatør i produksjonsteknikk.

Les mer om dette yrket på utdanning.no.

Har du spørsmål om læretid, fagprøve eller annet knyttet til produksjonsteknikkfaget? Da kan du ta kontakt med oss i OKViken.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen