Logistikkfaget

Logistikkfaget

Som logistikkoperatør arbeider du med transport av gods og varer. Du vil laste, losse og klargjøre gods for forsendelse, og har som oppgave å sørge for at all last kommer trygt frem til avtalt tid. Det er ditt ansvar å sørge for at nødvendig dokumentasjon er på plass, og ha oversikt over nasjonalt og internasjonalt regelverk. En logistikkoperatør må være i stand til å samarbeide og kommunisere godt, men også kunne jobbe selvstendig og strukturert.

Dette lærer du i logistikkfaget

Som lærling i logistikkfaget legges grunnlaget for at du skal kunne jobbe med alt innen lagring og interntransport av varer og gods. Under opplæringen skal du utvikle kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler, eller i bedrifter der forflytning av varer og gods er en del av driften. Du skal lære hvordan du utøver forsvarlig sikring og effektiv klargjøring av ulike typer last for sending. Samtidig skal du lære å tilrettelegge for god informasjonsflyt i forbindelse med lagring og varetransport.

Opplæringen har også et fokus på hvordan du ivaretar HMS og miljøhensyn under utførelsen av oppgaver knyttet til logistikk. I tillegg vil du lære om effektiv samhandling med kunder, leverandører og kolleger, og hvordan du yter profesjonell service og kundebehandling. 

Logistikkfagets hovedområder

Innenfor logistikkfaget vil du få opplæring på to hovedområder. Disse utfyller hverandre og vil sammen gi deg en helhetlig logistikkompetanse:

 • Eksternlogistikk
  Dette hovedområdet omhandler behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved ekstern transport. Du vil få opplæring i hvordan du utøver sikre, miljøvennlige og lønnsomme logistikktjenester. Du skal kunne laste og losse transportmidler både manuelt og maskinelt, klargjøre last for forsendelse eller lagring samt sikre og beregne vekten på transportenheter. Enkelt vedlikehold av utstyr samt service og kundebehandling inngår også i dette hovedområdet.
 • Internlogistikk og lagerhold
  Her vil du lære å håndtere varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. Du vil få kunnskap om lagerkostnader og vareregistrering, og skal kunne gjøre beslutninger som øker bedriftens produktivitet og lønnsomhet samt kjenne logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter hovedområdet bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport.

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør

Som logistikkoperatør vil du kunne utføre en rekke oppgaver knyttet til lagring og varetransport. Noen av de vanligste arbeidsoppgavene en logistikkoperatør har er:

 • mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
 • manuell og maskinell lasting og lossing
 • registrering av varer og gods ved hjelp av tekniske hjelpemidler
 • planlegging av vareflyt og lagring
 • dokument- og tollbehandling
 • kundeservice
 • enkle vedlikeholdsoppgaver

En logistikkoperatør jobber ofte i transportbransjen, på godsterminaler eller på flyplasser. Det er også mulig å jobbe i andre bransjer, for eksempel varehandel, ulike industrier eller næringsvirksomheter.

Sluttvurdering i logistikkfaget

Mot slutten av læretiden skal du opp til en fagprøve som avvikles over tre virkedager og tester deg i begge logistikkfagets hovedområder. Bestått fagprøve resulterer i fagbrev, og du vil få yrkestittelen logistikkoperatør.

Les mer om logistikkoperatøryrket på utdanning.no her.

Har du spørsmål om logistikkoperatørfaget kan du ta kontakt med oss i OKViken.


IT-driftsfaget

27 mai 2024

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

21 mai 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

21 mai 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen