Laboratoriefaget

En faglaborant, eller laborant, har som oppgave å kontrollere, kvalitetssikre og dokumentere produkter, metoder og materialer. Det er en rolle som setter krav til tålmodighet og presisjon, og som gir deg mulighet til å jobbe innenfor ulike fagområder i mange forskjellige industrier.

Laboratoriefaget

Som laborant vil du jobbe både selvstendig og sammen med andre, og får en hverdag med både praktiske og teoretiske oppgaver. Synes du det er spennende med teknologi, naturfag, matematikk, kjemi og bioteknologi? Da kan et fagbrev i laboratoriefaget være et godt valg.

Dette lærer du i laboratoriefaget

Opplæringen i laboratoriefaget vil først og fremst bidra til at du utvikler kunnskap om prøvetaking og prosessen rundt, samt kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Ved slutten av læretiden skal du være i stand til å planlegge og gjennomføre undersøkelser, samt kontrollere, kvalitetssikre og dokumentere funnene du gjør. Du vil utvikle evnen til å utføre oppgaver på en nøyaktig og varsom måte. Videre vil du lære hvordan du kan presentere og formidle resultater til involverte aktører. 

Du vil få trening i analysemetoder og bruk av nødvendig laboratorieutstyr. Opplæringen tilrettelegger for arbeid med metodeforståelse, produktutvikling og prosessoptimalisering. Fagetikk og respekt for mennesker og natur vil være sentrale fokusområder. Laborantyrket er et yrke i konstant endring og utvikling, og opplæringen skal derfor bidra til å forberede deg på dette. 

Laboratoriefagets kjerneelementer

 • Helse, miljø og sikkerhet
  Helse, miljø og sikkerhet dreier seg rundt kunnskap om gjeldende regelverk, standarder og HMS-praksis i laboratoriet. Du lærer å utvise sikker og trygg adferd på arbeidsplassen, håndtere prøver, utstyr, kjemikalier og avfall på en sikker og bærekraftig måte. 
 • Kjemi og teknologi
  I dette kjerneelementet lærer du om kjemi, kjemiske reaksjoner, instrumentering og laboratorieteknikker. Det handler også om å kunne ta i bruk teknologi, digitalisering og robotisering på laboratoriet. 
 • Laboratoriearbeid og dokumentasjon
  I laboratoriearbeid og dokumentasjon handler det om praktisk arbeid i laboratoriet. Dette inkluderer renslighet, prosedyrer og nøyaktighet i arbeidet. Du lærer også å planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere laboratorieoppdrag. Du lærer også om å vurdere ressursbruk, prioritere arbeid og følge arbeidsplassens krav og retningslinjer. Kjemiske og statistiske beregninger samt relevante standarder inngår også. 
 • Samhandling i laboratoriet
  Kjerneelementet samhandling i laboratoriet handler om kommunikasjon og samhandling med kolleger og andre yrkesgrupper som grunnlag for utvikling og forbedring. Du lærer også om hvordan du kan tolke og forstå egne resultater som bidrar i den store sammenhengen. Det er også et fokus på å jobbe mot et felles mål og tenke kritisk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en faglaborant

Som faglaborant er det mulig å jobbe i mange ulike bedrifter. For de fleste vil arbeidsplassen være et laboratorium, for eksempel i industrien, på sykehus, universiteter og høgskoler, eller i offentlige og private bedrifter. Det er også mulig å jobbe for politi, tollvesen eller miljøvernorganisasjoner. 

Typiske arbeidsoppgaver vil variere fra arbeidssted til arbeidssted alt fra å bidra til å stille diagnoser i helsetjenesten eller kontrollere at matvarer er trygge til å drive med forskning ved ulike institusjoner.

Sluttvurdering i laboratoriefaget

Læretiden avsluttes ved at lærlingene går opp til fagprøven. Fagprøven avvikles normalt over to virkedager, og vil teste deg i alle laboratoriefagets kompetanseområder. Bestått fagprøve belønnes med fagbrev og du får yrkestittelen faglaborant.

Les mer om laborantyrket på utdanning.no.

Har du spørsmål om læretiden i laboratoriefaget kan du kontakte OKViken her.


IT-driftsfaget

27 mai 2024

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

21 mai 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

21 mai 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen