Industrimekanikerfaget

Som industrimekaniker har du ansvaret for å reparere, vedlikeholde, lage og montere maskiner.

Industrimekanikerfaget

Videre skal du kunne bygge om og bytte deler på flere forskjellige maskiner. Som med andre serviceyrker er også industrimekaniker-yrket påvirket av den teknologiske utviklingen, spesielt med tanke på automatisering.

Under opplæringen vil det bli lagt vekt på at du som lærling skal utvikle kompetanse innen reparasjon og vedlikehold av utstyr, maskiner, montering og tilvirkning av mekanisk utstyr. Som lærling vil du også få en fullverdig forståelse for den mekaniske prosessen og få en god forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring.

Som lærling skal du få opplæring i hvordan du kan skal vurdere, planlegge og gjennomføre arbeidet ditt. Det vil bli lagt vekt på dine samarbeidsevner med andre og evne til selvstendig arbeid. Videre skal det legges vekt på arbeid med miljø, helse og sikkerhet. I tillegg til dette skal bedriftens egne kvalitet og organiserings-, beslutnings- og informasjonssystem inkluderes i opplæringen. 

For å bli industrimekaniker bør du like å jobbe selvstendig, men også i samarbeid med andre. Det er en fordel å være nevenyttig, ha et godt håndlag og være nøyaktig.

Industrimekanikerfagets hovedområder 

  • Montering og produksjon

Faget fokuserer på produksjon og valg av materialer, igangkjøring og konstruksjon av mekaniske deler som er knyttet til industriteknisk utstyr og maskiner og organisering av oppgaver. Videre vil det bli lagt vekt på montering og planlegging hydrauliske og automatiserte pneumatiske styresystemer tilknyttet utstyr og maskiner. Inngående i hovedområdet er overflatebehandling, industriell montering og trygg gjennomføring av løfteoperasjoner. 

  • Reparasjon og vedlikehold 

Dette hovedområdet inkludere tilstandskontroll, vedlikehold, feilsøking og feilretting på utstyr og maskiner. Videre vil det bli lagt vekt på sammensetning av materialer, analyse og undersøkelser av komponenter. Dette hovedområdet fokusere også på elektrisk til- og frakobling av utstyr, verktøy og maskiner, samt smøring, justering og rengjøring.

  • Dokumentasjon og kvalitet

Under opplæringen vil det bli lagt fokus på bruk av skjemaer, arbeidstegninger, prosedyrer og styringssystemer til utførelse, planlegging og dokumentering. Registrering av eventuelle avvik skjer etter bedriftens krav til sikkerhet, kvalitet, miljø og helse. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrimekaniker 

Som maskinmekaniker vil du få arbeidsoppgaver som:

  • Vedlikehold og montering av diverse maskiner 
  • Bruke maskindrevet verktøy til tilpassing og produksjon av maskinelementer 
  • Plate- og rørarbeid
  • Feilsøking på prosess og maskinutstyr 
  • Reparasjonssveising av maskinelt utstyr
  • Tolke og forstå arbeidstegninger
  • Bruk av forskjellige typer håndverktøy med montering og demontering av diverse maskinelt utstyr

Hvor kan du jobbe? 

De aller fleste industrimekanikere er ansatt i private virksomheter, men du kan jobbe både i privat og offentlig sektor. Mange arbeider med skipsbygging, treforedling, matvareproduksjon, oljevirksomhet og kjemisk- og mekanisk industri. 

Sluttvurdering av læretiden som industrimekaniker

Etter å ha gjennomført læretiden, må du bestå fagprøven. Alle hovedområdene innen industrimekanikerfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet.

Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål om industrimekanikerfaget eller fagprøven, kan du ta kontakt med oss i OKViken her.
Kunne du tenke deg å bli industrimekaniker? Les mer om utdanningen her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen