Hestefaget

En fagarbeider i hestefaget jobber med hestehold og bruk av hest i næring, rekreasjon og avl. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken arbeidsplass man velger. 

Hestefaget

For å arbeide med hest bør du være glad i dyr, og spesielt hester, samt være praktisk anlagt. 

Hester har i lang tid vært brukt i både arbeid og konkurranser. Hester blir stadig brukt i nye sammenhenger, som har økt etterspørselen etter fagarbeidere i hestefaget. Når du har bestått fagprøven din, får du yrkestittelen hestefaglært. 

Hva lærer du som lærling i hestefaget?

Som lærling i hestefaget skal du tilegne deg kunnskap om hest og forskjellige bruksområder for hesten. Du skal tilegne deg ferdigheter innen håndtering og bruk av hest, og utdanningen legger særlig vekt på hvilke krav som stilles når man jobber med dyr. Det er fokus på etikk, men også krav til helse, miljø og trygghet. I tillegg skal faget skal fremme en forståelse rundt samspillet mellom mennesker og dyr.

Du vil også få opplæring i hvordan man kan utvikle nye næringsvirksomheter knyttet til bruk av hest. 

Gjennom en rekke ulike aktiviteter gjennom opplæringen skal det legges til rette for at du som lærling opplever mestringsfølelse og utvikler samarbeidsevne og profesjonalitet med fokus på dyrevelferd, miljø og etikk. Opplæringen vil fremme forståelsen for at arbeid med dyr vil kreve evnen til å ta avgjørelser og være kreativ. 

Hestefagets hovedområder 

 • Bedriftslære og stalldrift

Et av hovedområdene omfatter yrkesutøvelse innen stalldrift. Det vil bli lagt vekt på daglig drift i en stall, basert på hvilket behov den enkelte hest har. Du lærer også om kvalitetssikring og økonomistyring. Vedlikehold, ulike verktøy og redskaper er også relevant. Bedriftslære og stalldrift vil også fokusere på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, økonomi og yrkesutøvelse. 

 • Aktiviteter med hester

Dette hovedområdet legger vekt på aktiviteter relatert til bruk og håndtering av hest, som stell, ridning, kjøring og andre typer aktiviteter tilknyttet bruk av hest. 

 • Hestehold og hest

Det er viktig å ha god nok kunnskap om hestens behov, anatomi, oppførsel og fysiologi. Du vil også lære mye om avlslære, sykdomslære, fôring og forebyggende helsearbeid. Dyrevelferd, forsvarlig avl og profesjonelt hestehold inngår også i hovedområdet. 

Typiske oppgaver for hestefaglært

 • Undervisning i hestestell og ridning
 • Transport av hester
 • Rutinemessig fôring, tilsyn, rengjøring og annet stell av hester
 • Vurdere og beregne mengde og kvalitet på dyrefôr
 • Tilsyn, renhold og vedlikehold av anleggene 
 • Trene hest innen galopp, trav, sprang og/eller dressur
 • Veiledning og informasjonsarbeid om behandling og bruk av hest

Hvor kan du jobbe med et fagbrev i hestefaget?

Som hestefaglært kan du jobbe innen: 

 • Stutteribedrifter og andre bedrifter som brukere hester til helserelaterte virksomheter. 
 • Fritidsaktiviteter og turisme.
 • Travnæringen
 • Galoppnæringen 
 • Ride- og kjørevirksomhet

Det er også mulig å jobbe med terapiridning eller ridning med personer med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med fysioterapeut. Mange hestefaglærte jobber sammen med veterinærer, dyrepleiere og bønder. 

Sluttvurdering av læretiden som hestefaglært

Etter å ha gjennomført læretiden, skal du som gjennomføre fagprøven. 

Alle hovedområdene innen hestefaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål hestefaget, kan du ta kontakt med oss i OKViken her.
Høres dette ut som noe for deg? Les mer om hestefaget hos utdanning.no her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

20 mars 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

20 mars 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen