Gjenvinningsfaget

Som gjenvinningsoperatør er det din oppgave å håndtere avfall, med fokus på miljøvennlige og økonomiske arbeidsmetoder.

Gjenvinningsfaget

Renovasjon og gjenvinningsbransjen er i konstant endring grunnet ny kunnskap og teknologi rundt bærekraft, resirkulering og miljø. Det er et stadig større fokus rundt sirkulærøkonomi, hvor reparasjon og gjenbruk er det viktigste. Dette er arbeidsområder som er relevante innen gjenvinningsfaget.

Gjenvinningsfaget skal dekke samfunnets behov for forvaltning av avfallet vi produserer, og fokusere på å gjøre avfall om til verdier. På grunn av den teknologiske utviklingen skapes stadig nye avfallstyper, som vi må lære oss å ta stilling til. 

Faget skal også danne et grunnlag for samfunnsmessig engasjement rundt klimautfordringer, bærekraft, ressursforvaltning og gjenvinning. 

Gjenvinningsfaget skal legge grunnlaget for å fremme miljømessig og samfunnsøkonomisk betydelig nytte av avfallsressurser og utvikle flinke gjenvinningsoperatører. 

Hva går gjenvinningsfaget ut på?

Som lærling skal du få innsikt i viktigheten av bærekraftig samfunnsutvikling og ressursforvaltning. Videre skal opplæringen bidra til forståelse rundt avfall som en viktig ressurs og økonomisk forsvarlig og miljømessig gjenvinning. Det vil også bli lagt vekt på din evne til å sortere og evaluere avfall for å få en mest mulig nyttig gjenvinning. 

Opplæringen skal bidra til en grunnleggende forståelse av gjenvinningens miljømessige og økonomiske fordeler. Videre skal du som lærling utvikle en kunnskap innen ulike former for gjenvinning blant annet ved bruk av maskiner, utstyr og andre prosesser. Inngående i opplæringen er også bruk av den enkelte bedrifts kontrollsystemer og planleggingsverktøy, samt kundebehandling. 

Typiske jobboppgaver for en gjenvinningsoperatør

  • Transportering av avfall til riktig mottak eller anlegg 
  • Jevnlig sjekk og vedlikehold av utstyr og maskiner 
  • Mottak av avfall for videre sluttbehandling og gjenvinning 
  • Merke og arrangerer for bearbeiding og videre transport ut fra mottaket
  • Anvise og veilede leverandører og kunder om sortering, avfallsredusering og beholdere
  • Bruk av maskiner og annet verktøy for knusing, pressing, komprimering, forflytning, vekt og mål og annen maskinmessig behandling av avfall

Hvor kan du jobbe?

Som gjenvinningsoperatør kan du jobbe i både offentlig og private avfallsmottak, samt i gjenvinningsbedrifter. 

Sluttvurdering av læretiden som gjenvinningsoperatør 

Etter å ha gjennomført læretiden, må du gjennomføre og bestå fagprøven. 

Alle hovedområdene innen gjenvinningsfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål om gjenvinningsfaget eller fagprøven, kan du ta kontakt med oss i OKViken her.
Les mer om gjenvinningsoperatørfaget hos utdanning.no her.


IT-driftsfaget

27 mai 2024

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

21 mai 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

21 mai 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen