Brannforebyggerfaget

Før i tiden handlet feierfaget i hovedsak om å feie skorsteiner, men i dag omfatter det i større grad både tilsyn, brannforebyggende tiltak og formidling av informasjon. 

Brannforebyggerfaget

Hva gjør man som feier?

Som feier er det din jobb å rengjøre røykkanaler, sentralfyringsanlegg, piper og ildsteder, for å forebygge og forhindre brann og avgassutslipp. Siden jobben dreier seg om å forebygge og forhindre brann, vil du samarbeide tett med brannvesenet. 

Som lærling i feierfaget vil du få god innsikt i de samfunnsmessige konsekvensene av alvorlig brann, og hvordan du som feier kan bidra til å minske økonomiske tap og personskader. Feierfaget skal gi en god innføring i hvordan du forebygger brann og andre skader. Dette gjør du gjennom god opplæring og informasjon om korrekt montering, samt funksjon av fyringsanlegg og brannforebyggende tiltak. I tillegg skal faget bidra til å hindre miljø- og luftforurensning. 

Opplæringen i feierfaget skal bidra til å utvikle evnene dine innen brannforebyggende tiltak. Dette kan være:

 • Utbedring og kartlegging av rømningsveier
 • Forsvarlig lagring av brannfarlige produkter
 • Tekniske løsninger
 • Arbeid tilknyttet slukkings- og varslingsanlegg 

Videre skal du som lærling videreutvikle evner til å kommunisere med kolleger og huseiere for å bidra til et tverrfaglig samarbeid. Samtidig skal opplæringen bidra til nøyaktig og selvstendig arbeid. Faget skal også fremme nyskapning, kreativitet og faglig oppdatering inne produktutvikling og teknologi.

Typiske arbeidsoppgaver for en feier

 • Feiing av røykkanaler, ildsteder og skorsteiner
 • Lage og tilpasse utstyr til feiing 
 • Forhindre eller bremse skadeomfanget etter brann
 • Sørge for at hus og andre bygninger har tilstrekkelige branntekniske løsninger som samsvarer med det norske lovverket 
 • Informere om korrekt bruk og valg av brannslukningsmidler og riktige slokkemetoder
 • Hjelpe til med, og informere om hvordan man kan redusere sotdanning og forurensning 
 • Ha kunnskap om ulike fyringsmetoder 

Hvor kan du jobbe som feier?

I dag jobber de fleste feiere i kommunale eller offentlige etater som for eksempel brannvesenet. Det er også mulig å jobbe i statlige bedrifter, eksempelvis Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Slik blir du feier

For å bli feier følger du et særløp, det vil si at du går ut i lære allerede etter Vg1. Hvis du vil blir feier velger du Bygg- og anleggsteknikk Vg1, før du går tre år i lære. Du blir i tillegg kurset på brannskolen, slik at du er rustet til å avlegge skriftlig Vg3 eksamen før du går opp til svenneprøven. 

Sluttvurdering av læretiden som feier

Etter å ha gjennomført læretiden, må du bestå svenneprøven. 

Alle hovedområdene innen feierfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av faget under prøven. Fagprøven skal vanligvis gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål angående feierfaget eller fagprøven, kan du ta kontakt med oss i OKViken her.

Les mer om feierfaget hos Utdanning.no her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen