Lånekassen for lærlinger

Er du eller skal du bli lærling? Husk at du kan ha rett til både lån og stipend fra Lånekassen, gyldig i 11 måneder pr. år. Hos Lånekassen kan du også søke om borteboerstipend, for deg som ikke bor hjemme. Hvor mye du får er avhengig av din inntekt fra lærerplassen, og justeres dersom du går opp i lønn i læretiden. Sjekk gjerne gjeldende krav her.

Hvordan får jeg penger fra lånekassen?

Lånekassen kan kun godkjenne lån og stipend når lærekontrakten er godkjent. En godkjent lærekontrakt foreligger når arbeidsavtale og underskrevet lærekontrakt er oversendt og godkjent av Buskerud fylkeskommune. Når den er godkjent i Vigo.no får Lånekassen beskjed. Deretter er det noe ventetid. Hør gjerne med oss dersom du er usikker på hvordan du skal gjøre dette.

Har jeg krav på ungdomsrett?

I Norge har alle rett på videregående utdanning. Det betyr at du kan få støtte til å fullføre utdanningen. Hør gjerne med din skole for mer informasjon om dine rettigheter.

Hvilke frister gjelder?

Søknaden til Lånekassen må sendes inn innen 30. juni eller før lærekontrakten avsluttes. Les nærmere for bestemmelser av Lånekassen her.

Gå til toppen