Du er her: Forside / Våre lærefag / IKT-servicefaget

IKT-servicefaget

person ordner med datakabler

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal bidra til effektivisering av prosesser og konkurransedyktig utnyttelse av ressurser i private og offentlige virksomheter. I en stilling som IKT-servicemedarbeider er det din oppgave å velge gode IKT-tjenester for din virksomhet, samt sørge for at alle ansatte i bedriften utnytter IKT-ressursene på best mulig måte. Du vil jobbe med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Dette lærer du i IKT-servicefaget

Under utdanningen i IKT-servicefaget skal du utvikle kompetanse knyttet til planlegging og drift av IKT-systemer i virksomheter, i henhold til gjeldende regelverk. Opplæringen har fokus på kundebehandling og service, med dybde- og breddekunnskap i IKT-systemet og IKT-infrastruktur. Arbeidet omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning individuelt og i grupper. Det vektlegges sosial kompetanse, selvstendighet, systematisk og nøyaktig arbeid.

Læretiden gjennomføres i IKT-enhet i kommunene, fylkeskommunen eller på videregående skole.

Hovedområdene til IKT-servicefaget

IKT-servicefaget består av tre hovedområder, som utfyller hverandre og er ment å ses i sammenheng: 

 • Systemdrift og systemovervåkning
  Dette området omhandler systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKT-tjenester, samt oppsett av kontorplass og forskriftsmessig gjennomføring av systemendringer. Du vil også få kompetanse på feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift.
 • Bruker- og driftsstøtte
  Under dette fagområdet ses bruker- og driftsstøtte i sammenheng med regelverk for personvern. Du vil lære å gjøre etiske vurderinger og kommunisere med brukere, leverandører og annet fagpersonell. Videre inngår feilsøking, utarbeidelse av brukerveiledninger og opplæring i bruk av IKT-tjenester under dette hovedområdet.
 • Tjenesteutvikling
  Her vil du lære om hvordan bruk av IKT-verktøy kan bidra til å effektivisere prosesser i virksomheten. Herunder skal du lære å avdekke behov og stille krav når du inngår avtaler om leveranse av IKT-tjenester. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en IKT-servicemedarbeider

Hvilke arbeidsoppgaver som fyller hverdagen din som IKT-servicemedarbeider vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Stillingen vil uansett kreve at du har kjennskap til din bedrifts IKT-systemer, og kan utføre oppgaver som:

 • Opplæring og brukerstøtte knyttet til IKT-løsninger
 • Installasjon, drift og vedlikehold av nettverk og programvare
 • Vurdere eksisterende og potensielle nye IKT-løsninger i bedriften
 • Bidra til videreutvikling og effektivisering av daglig drift
 • Ivareta informasjonssikkerhet og personvern
 • Sørge for et godt digitalt arbeidsmiljø i bedriften
 • Oppdatere deg på ny teknologi og nye lover og regler

Her kan du jobbe med utdannelse innenfor IKT-servicefag

Som utdannet IKT-servicemedarbeider kan du jobbe i de aller fleste bedrifter og bransjer. Du kan arbeide i privat og offentlig sektor, i alt fra store konsern til små virksomheter. I store bedrifter vil du som regel være en del av et større IKT-team. Jobber du i en liten bedrift kan du alene ha ansvaret for bedriftens IKT-systemer.

Sluttvurdering av læretiden

Alle hovedområdene ferdigstilles i en sluttvurdering i form av fagprøven, som gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev, og du vil få yrkestittelen IKT-servicemedarbeider.

Les mer om å jobbe som IKT-servicemedarbeider hos utdanning.no her.

Har du noen spørsmål angående IKT-servicefaget kan du ta kontakt her.

Personvern og cookies