Ferie

Lærlinger har rett til ferie på lik linje med andre arbeidstakere. Er du ansatt før 01.09 kan du ta ut full ferie med 5 uker påfølgende kalenderår.

Lærlinger har ikke opparbeidet seg lønn for ferie i 5 uker det første kalenderåret etter at de startet opp i lære, og kan ikke pålegges å ta ut ferie i 5 uker.

Du kan selv velge om du skal ha ferie

Hvor stor andel av ferien som er med lønn kan leder på arbeidsplass eller personalkontoret gi deg svar på.

Dersom opplæringsstedet holder stengt deler av året for avvikling av ferie, må arbeidsgiver gi tilbud om arbeid et annet sted dersom lærlingen ikke ønsker å ta ut ferie.

Arbeidsgiver har styringsrett over ferien, og bestemmer når den enkelte får ta ut ferie. Om du har spørsmål om dette må de rettes til din arbeidsgiver.

Oversikt over utbetalinger og feriepenger

Juni måned = utbetaling av feriepenger

Det utbetales ikke vanlig lønn, men andel av opparbeidet bruttolønn fra forrige kalenderår.

  • Junilønn blir relativt liten for lærlinger første året etter oppstart i lære.
  • Julilønn = ordinær lønn

Les mer om ferie som lærling her.

Har du spørsmål? Kontakt oss i OKViken her.

Gå til toppen