Fagprøve privatist/praksiskandidat

Du kan ta fagprøven som privatist selv om du ikke er elev eller lærling. Praksiskandidatordningen gjelder voksne som har lang og allsidig praksis innenfor et fag. Opplæringsloven § 3-5 gir deg mulighet til å avlegge fag- eller svenneprøve om du oppfyller kravene.

Relevant gjennomført praksis må dokumenteres i timer eller prosentstilling, og godkjennes og vurderes av fylkeskommunen. Kandidaten må avlegge tverrfaglig VG3 eksamen og dokumentere 5 år allsidig praksis før han eller hun kan fremstille seg til fagprøve.

Dette sier opplæringsloven § 3-5

”Det er mogleg å ta fag- og svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsatte læretida. Fylkeskommunen avgjer om den praksisen kandidaten viser til, kan godkjennast, og kan i særlege tilfelle godkjenne kortare praksis.”

Du finner mer informasjon og mulighet til oppmelding på Viken Fylkeskommunes nettsider

Gå til toppen