Du er her: Forside / Våre lærefag / Byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget

byggdrifter i arbeid i verksted

Byggdrifteren har ansvar for drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygg, miljø og energioptimalisering. Med moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger er byggdrifterfaget både spennende og krevende. 

Dette lærer du i byggdrifterfaget

Yrket byggdrifter er en videreføring av yrket som tidligere het vaktmester. Ettersom det stilles stadig høyere krav til utformingen av bygg og anlegg, krever også en slik stilling mer dokumentert kompetanse enn tidligere. For å kunne kalle deg byggdrifter må du ha fagbrev i byggdrifterfaget, som viser at du har tilstrekkelig kunnskap om blant annet elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner.

I byggdrifterfaget vil du lære om hvordan du bidrar til å ivareta verdiene som ligger i et bygg. Du vil få en tverrfaglig forståelse for de tekniske installasjonene i ulike typer bygg, og hvordan du optimaliserer disse for både brukere og eiere.

Byggdrifterfagets hovedområder

Byggdrifterfaget er satt sammen av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre, og må ses i sammenheng.

 • Drift og vedlikehold
  Dette hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner og andre innendørs og utendørs installasjoner. Du vil lære om energiovervåking, økonomisering og avfallshåndtering. I tillegg blir du kjent med programmer for forvaltning, drift, vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD programmer).
 • Bransjelære
  Her vil du lære om hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som kreves for å løse ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver du vil møte på i din hverdag som byggdrifter. Dette omfatter blant annet lover, forskrifter og standarder innen bygg, funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon. Du skal også opparbeide deg tverrfaglig systemkompetanse, for å sikre optimal levetid på byggets installasjoner og samtidig ivareta brukernes helse og velvære.

Typiske arbeidsoppgaver for en byggdrifter

Stillingen som byggdrifter vil gi deg en variert og aktiv arbeidshverdag, der arbeidsoppgavene vil variere basert på hvor du jobber. Vanlige arbeidsoppgaver som en byggdrifter må gjøre er:

 • kontrollere at tekniske installasjoner som heiser, brannvarsling, låsesystemer, varmeanlegg fungerer optimalt
 • små og større vedlikeholdsoppgaver
 • koordinere utbedringer med eksterne leverandører ved behov
 • ansvar for vannings- eller kjøleanlegg til uteområder
 • dokumentasjon av utført vedlikehold

Som byggdrifter kan du jobbe på skoler, i barnehager, idrettshaller, sykehus, hoteller, industri- og forretningsbygg. Du kan jobbe for kommunen eller private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner.

Sluttvurdering av læretiden

Mot slutten av opplæringen skal alle lærlinger opp til en avsluttende fagprøve. Prøven utføres normalt innenfor en tidsramme på 2–4 virkedager. Du vil testes i begge fagets hovedområder. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev i byggdrifterfaget og yrkestittelen byggdrifter. 

Har du noen spørsmål angående byggdrifterfaget kan du ta kontakt her.

Les mer om hvordan det er å jobbe som byggdrifter hos utdanning.no her

Personvern og cookies