Bli lærling

Relevant yrkespraksis kan gi kortere læretid.

Søknadsfrist 1.mars

Søk via Vigo.no til Buskerud fylkeskommune. Hele året direkte til opplæringskontoret.

Behandling av søknaden

  • Fylkeskommunen registrerer søknaden og henter opp karaktergrunnlaget fra VG 1 og VG 2
  • Mars-April: Søknadene oversendes opplæringskontoret, kvalitetssikres og videresendes aktuelle kommuner
  • April-Juni: Intervjuer gjennomføres, referanser innhentes og ansettelser foretas

Hvem får læreplass?

  • Alle kommuner har læreplasser i alle opplæringskontorets fag
  • Antall læreplasser i ulike fag varierer fra år til år
  • Kvalifiserte søkere vil få tilbud i Buskerud, men ikke nødvendigvis i ønsket kommune eller hjemkommune
  • Lite fravær på videregående skole. Eventuelt dokumentere høyt fravær
  • Bestått karakterer fra VG 1 og VG 2 eller plan for hvordan ta opp igjen fag
  • Søker med utdanningsrett blir prioritert

Oppstart

Oppstart i lære i august – oktober i henhold til inngått arbeidsavtale.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss i dag.

Gå til toppen