Autorisasjon som helsepersonell

Godkjenning som helsepersonell søkes via Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).

For å få denne godkjenningen må det betales et gebyr, kr 1665,- pr. 01.01.2015

KS mottar til tider spørsmål om fastsetting av lønn for nyutdannet helsepersonell. KS sin anbefaling er følgende.

Ved fastsetting av lønn for nyutdannet helsepersonell som fremlegger dokumentasjon på bestått eksamen og/eller fagprøve, anbefaler KS at disse avlønnes med utgangspunkt i minstelønn i Hovedtariffavtalen kapittel 4 i tråd med utdanningen de har, også i perioden frem til at autorisasjon er gitt, jf. helsepersonelloven § 48.

Gå til toppen