Du er her: Forside / Lærling / Lærlingundersøkelsen 2016

Lærlingundersøkelsen 2016

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS har spurt sine lærlinger om trivsel, læringsmuligheter, forberedelser, HMS, muligheter, mobbing, og hva de ønsker å drive med etter endt læretid.

Her presenterer vi utvalgte deler av lærlingundersøkelsen 2016. kob1

Lærlingene trives bedre, og opplever flere læringsmuligheter

Trivselen blant lærlingene har steget med 0,2 poeng siden 2014/15, og 0,1 poeng siden 2015/16. Dette er et godt tegn, som viser at lærlingene trives bedre og bedre.

Opplevd læringskrav har også steget kraftig mot de to siste årene. Fra 3,7 til 4,1 i år.

Innsats og selvstendighet har holdt seg på omtrent samme nivå som for to år siden, men med en liten økning på 0,1 siden i fjor.

Læringsmuligheter har også økt merkbart, den har ligget på 3,5 de to siste årene – og har økt til 3,8 i 2016/17.

Kob2

Føler seg mer forberedt, men opplever mindre medvirkning

Både «skolen som forberedelse» og «planmessig opplæring» har økt de to siste årene. Medvirkning har gått ned, med 0,1.

 

 

HMS og oppfattede muligheterKob3

Lærlingene opplever i større grad i år enn de to foregående år, at deres helse miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Oppfattede muligheter har økt mot i fjor, og ligger på 3,8, samme nivå som i 2014/15.

 

 

Ingen av de spurte opplevde mobbing på læreplassen

 

Kob4I 2014/15 oppga 2,6% av de spurte av de opplevde mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Tallene har heldigvis snudd og ingen oppgir at de opplever mobbing på læreplassen i 2015/16 eller 2016/17.

 

Bruken av dokumentasjonsbok

41% av de spurte oppgir at de dokumenterer arbeidet sitt «nokså ofte», 30% dokumenterer «svært ofte eller alltid», mens 5% dokumenterer «nokså sjeldent». Ingen svarer «aldri»Kob6

39% oppgir at de «av og til» skriver inn egne vurderinger av oppgaver de har gjennomført. 5% skriver «aldri», mens 30% skriver inn vurderinger «nokså ofte»

Under spørsmålet «Får du skriftlige kommentarer fra instruktør/veileder på det du har skrevet», oppgir flesteparten, 23%, «svært sjeldent eller aldri». 27% «svarer av og til», og 14% oppgir «svært ofte eller alltid».

På spørsmål om opplæringsboken bidrar til om lærlingen får mer utbytte av opplæringen, svarer flertallet på 41% «nokså ofte».

 

Hva vil du helst gjøre etter læretiden?

Kob7

På spørsmål om «Hva vil du helst gjøre etter læretiden», oppgir hele 48% at de vil jobbe som fagarbeidere. 28% vil ta påbygging til studiekompetanse. 18% vil ta høyere utdanning, og 8% er usikre. Ingen har oppgitt at de vil ta fagskole eller mesterbrev, eller annet – som militæret, folkehøgskole og reise.

 

Har du spørsmål om undersøkelsen? Ta kontakt med oss i Kommunenes Opplæringskontor Buskerud IKS.

 

Personvern og cookies