Bilfaget, lette kjøretøy

Som bilmekaniker for lette kjøretøy handler arbeidsdagen din om å oppdage og utbedre feil eller mangler i elektriske, elektroniske eller mekaniske systemer på ulike kjøretøy. For å innhente disse opplysningene om hvert enkelt kjøretøy må du som bilmekaniker mestre forskjellige instrumenter og verktøy, og bruke dem korrekt.

Bilfaget, lette kjøretøy

Når du er ferdig utdannet vil du ha yrkestittelen bilmekaniker, og kan jobbe sammen med andre eller selvstendig på et verksted. Fordi fagfeltet stadig er i utvikling er det mange som velger å spesialisere seg. Dette kan for eksempel være innen felt som elektroniske komponenter i bil, eller i motor og motorstyring. Det er også mange som velger å etterutdanne seg på grunn av den raske utviklingen innen teknologien til fagområdet. 

Hva går bilfaget ut på?

Hovedmålet med faget er å utvikle kompetanse innenfor service, feilsøking og reparasjon på nyttekjøretøy og personbiler. Utdanningen i bilfaget, lette kjøretøy, skal i all hovedsak bidra til at du som yrkesutøver kan sørge for at transporten av gods og mennesker skjer på en forsvarlig og trygg måte. Som lærling vil du få opplæring slik at du kan ivareta krav til komfort, miljø og sikkerhet.

Under opplæringen skal du utvikle kompetanse innen vedlikehold, diagnostisering og reparasjon. Opplæringen skal gi deg som lærling evnene til selvstendig vurdering, faglig innsikt, kommunikasjonsferdigheter og samarbeid. 

Bilfagets hovedområder

Under utdanningsløpet skal det legges til rette for at du som lærling skal ha praktiske oppgaver innenfor elektroniske, elektriske og mekaniske områder. Bruken av digitalt utstyr er også en del av opplæringen. Som lærling vil du bli forberedt på og kjent med et arbeidsliv hvor det stilles krav til lønnsomhet og effektivitet.

Bilfaget består av fire hovedområder:

 • Kommunikasjon og kvalitet
  En viktig del av arbeidet er kommunikasjon med kollegaer, samarbeidspartnere og kunder. Dette hovedområdet fokuserer også på kvalitetssystemer og sikkerhet, miljø, helse, og digitale kommunikasjonsverktøy.
 • Reparasjon
  Bilfaget handler også om å arbeide med utskifting og reparasjon av deler på et kjøretøys elektriske, mekaniske, elektroniske og hydrauliske systemer. Dette området omfatter også reparasjon etter det gjeldende lovverket i Norge. 
 • Service og vedlikehold
  Her vektlegges vedlikehold og service, samt gjeldende forskrifter for kjøretøy. Videre vil du også få opplæring om håndteringen av dokumentasjon i forhold til planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeid.
 • Feilsøking og diagnose
  Du vil også lære mer om feilsøking, diagnostisering og systemforståelse på kjøretøyets ulike systemer. Du vil få opplæring i hvordan du skal hente og tolke opplysninger om kjøretøyets systemer ved hjelp av verktøy og instrumenter. 

Hvor kan du jobbe som bilmekaniker, og hva jobber du med?

Ferdig utdannede bilmekanikere jobber som oftest på et verksted hos en bilforhandler, eller i private eller frittstående verksted. 

Som bilmekaniker vil du ha mange forskjellige oppgaver, og noen av de mest sentrale er: 

 • Utføre service, feilsøking og reparasjon av lette varebiler og personbiler. 
 • Reparasjon av hydrauliske og mekaniske komponenter i kjøretøy. 
 • Reparasjon av elektroniske og elektriske systemer i kjøretøy. 
 • Montering og demontering av kjøretøys karosserideler. 
 • Bruk av ulike mekaniske og elektroniske målemetoder. 

Sluttvurdering av læretiden som bilmekaniker

Etter at du er ferdig med lærlingeløpet, skal du gjennomføre fagprøven for å få godkjent læretiden. Alle hovedområdene innen bilfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet. Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du spørsmål og bilfaget, lette kjøretøy eller fagprøven? Kontakt oss i OKViken her.
Høres dette ut som utdanning for deg? Les mer om bilfaget, lette kjøretøy hos utdanning.no her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen