Bli lærling i feierfaget

Feierfaget

Før i tiden handlet feierfaget i hovedsak om å feie skorsteiner, men i dag omfatter det i større grad både tilsyn, brannforebyggende tiltak og formidling av informasjon.  Hva gjør man som feier? Som feier er det din jobb å rengjøre røykkanaler, sentralfyringsanlegg, piper og ildsteder, for å forebygge og forhindre brann og avgassutslipp. Siden jobben