OKViken skaffer læreplasser i portørfaget

Portørfaget

Som portør er det din jobb å sørge for trygg transport av pasienter og instrumenter innenfor institusjoner som sykehjem og sykehus. Portører skal sørge for sikker forflytning, transport og sikring av pasienter, samt følge nødvendige helsefaglige støttefunksjoner. Du vil være en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til trygg og effektiv interaksjon mellom

Renholdsoperatørfaget

En renholdsoperatør rengjør og vedlikeholder overflater, og bidrar til å skape et hyggelig og sunt innemiljø i næringsbygg, offentlige bygg, virksomheter og private hjem. Som renholdsoperatør vil din hovedoppgave vil være å planlegge og utøve profesjonelt renhold. Du kan jobbe nær sagt overalt, og vil ha arbeidsoppgaver som involverer håndtering av ny teknologi og maskiner.