Helsearbeiderfaget

En helsefagarbeider utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for mennesker. Hvis du er glad i andre og ønsker å gjøre en stor forskjell i menneskers hverdag, har du muligheten gjennom et fagbrev i helsearbeiderfaget. Når du arbeider som helsefagarbeider, tar du utgangspunkt i pasientenes og brukernes forutsetninger for å bedre deres livskvalitet og funksjonsnivå i

Bli lærling i feierfaget

Feierfaget

Før i tiden handlet feierfaget i hovedsak om å feie skorsteiner, men i dag omfatter det i større grad både tilsyn, brannforebyggende tiltak og formidling av informasjon.  Hva gjør man som feier? Som feier er det din jobb å rengjøre røykkanaler, sentralfyringsanlegg, piper og ildsteder, for å forebygge og forhindre brann og avgassutslipp. Siden jobben