Bli institusjonskokk

Ernæringskokk

Som ernæringskokk bidrar du til produksjon av trygge og sunne måltider, med fokus rettet mot matglede og god estetikk. Gjennom utdannelsen tilegner du deg kunnskap og ferdigheter som gjør at du kan bidra til å tilberede mat som kan serveres til ulike grupper mennesker, og som er tilpasset deres preferanser og behov. Ernæringskokker har mange

Gjenvinningsfaget

Som gjenvinningsoperatør er det din oppgave å håndtere avfall, med fokus på miljøvennlige og økonomiske arbeidsmetoder. Renovasjon og gjenvinningsbransjen er i konstant endring grunnet ny kunnskap og teknologi rundt bærekraft, resirkulering og miljø. Det er et stadig større fokus rundt sirkulærøkonomi, hvor reparasjon og gjenbruk er det viktigste. Dette er arbeidsområder som er relevante innen

Helsearbeiderfaget

En helsefagarbeider utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for mennesker. Hvis du er glad i andre og ønsker å gjøre en stor forskjell i menneskers hverdag, har du muligheten gjennom et fagbrev i helsearbeiderfaget. Når du arbeider som helsefagarbeider, tar du utgangspunkt i pasientenes og brukernes forutsetninger for å bedre deres livskvalitet og funksjonsnivå i

hestefaglærling steller hest

Hestefaget

Er du glad i hest? Med fagbrev i hestefaget kan du gjøre hobbyen din til en jobb. Du får kompetanse om hestens stell, helse og drift av profesjonell stall.

person ordner med datakabler

IKT-servicefaget

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal bidra til effektivisering av prosesser og konkurransedyktig utnyttelse av ressurser i private og offentlige virksomheter. I en stilling som IKT-servicemedarbeider er det din oppgave å velge gode IKT-tjenester for din virksomhet, samt sørge for at alle ansatte i bedriften utnytter IKT-ressursene på best mulig måte. Du vil jobbe med drift

Bli lærling! Få en praktisk utdannelse.

Industrimekanikerfaget

Som industrimekaniker har du ansvaret for å reparere, vedlikeholde, lage og montere maskiner. Videre skal du kunne bygge om og bytte deler på flere forskjellige maskiner. Som med andre serviceyrker er også industrimekaniker-yrket påvirket av den teknologiske utviklingen, spesielt med tanke på automatisering. Under opplæringen vil det bli lagt vekt på at du som lærling

Kontor- og administrasjonsfaget.

Kontor- og administrasjonsfaget

Med utdanning i kontor- og administrasjonsfaget kan du utføre et bredt spekter av administrative oppgaver. Du vil utøve service, kundebehandling og kontoradministrativt arbeid, og være i kontakt med mange mennesker hver eneste dag. De fleste bedrifter har behov for noen som kan ta ansvar for det administrative, så dette er en utdanning som gir mange

Bli lærling i logistikkfaget

Logistikkfaget

Som logistikkoperatør arbeider du med transport av gods og varer. Du vil laste, losse og klargjøre gods for forsendelse, og har som oppgave å sørge for at all last kommer trygt frem til avtalt tid. Det er ditt ansvar å sørge for at nødvendig dokumentasjon er på plass, og ha oversikt over nasjonalt og internasjonalt

Bli lærling i mediegrafikerfaget

Mediegrafikerfaget

Mediegrafiker er et yrke som passer for deg som har kreative ferdigheter og liker å bruke ulike visuelle virkemidler på en kreativ måte.

Bli lærling i malerfaget

Malerfaget

Som maler vil du kunne jobbe både inne- og utendørs. Som maler har du en rekke arbeidsmuligheter og du ville kunne jobbe med både nye og eldre bygninger som trenger oppussing eller restaurering. En viktig arbeidsoppgave for en maler er å velge riktig materiale for hvert enkelt prosjekt, samt bruke riktig verktøy og forskjellige metoder