person ordner med datakabler

IKT-servicefaget

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal bidra til effektivisering av prosesser og konkurransedyktig utnyttelse av ressurser i private og offentlige virksomheter. I en stilling som IKT-servicemedarbeider er det din oppgave å velge gode IKT-tjenester for din virksomhet, samt sørge for at alle ansatte i bedriften utnytter IKT-ressursene på best mulig måte. Du vil jobbe med drift

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som barne- og ungdomsarbeider vil du planlegge og gjennomføre pedagogiske opplegg for barn og unge i alderen 0–18 år. Du vil jobbe med barn og unge enkeltvis eller i små og større grupper, og skal kunne tilpasse oppleggene etter ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Utdanningen kvalifiserer blant annet til arbeid i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og

OKViken skaffer læreplasser i portørfaget

Portørfaget

Som portør er det din jobb å sørge for trygg transport av pasienter og instrumenter innenfor institusjoner som sykehjem og sykehus. Portører skal sørge for sikker forflytning, transport og sikring av pasienter, samt følge nødvendige helsefaglige støttefunksjoner. Du vil være en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til trygg og effektiv interaksjon mellom

hestefaglærling steller hest

Hestefaget

Er du glad i hest? Med fagbrev i hestefaget kan du gjøre hobbyen din til en jobb. Du får kompetanse om hestens stell, helse og drift av profesjonell stall.

Bli lærling! Få en praktisk utdannelse.

Industrimekanikerfaget

Som industrimekaniker har du ansvaret for å reparere, vedlikeholde, lage og montere maskiner. Videre skal du kunne bygge om og bytte deler på flere forskjellige maskiner. Som med andre serviceyrker er også industrimekaniker-yrket påvirket av den teknologiske utviklingen, spesielt med tanke på automatisering. Under opplæringen vil det bli lagt vekt på at du som lærling

Gjenvinningsfaget

Som gjenvinningsoperatør er det din oppgave å håndtere avfall, med fokus på miljøvennlige og økonomiske arbeidsmetoder. Renovasjon og gjenvinningsbransjen er i konstant endring grunnet ny kunnskap og teknologi rundt bærekraft, resirkulering og miljø. Det er et stadig større fokus rundt sirkulærøkonomi, hvor reparasjon og gjenbruk er det viktigste. Dette er arbeidsområder som er relevante innen

Blomsterdekoratørfaget

Som blomsterdekoratør handler arbeidsdagen om å gjøre blomsterarbeid for store og små arrangementer og andre hendelser. Blomsterdekoratørfaget er basert på en lang historie med dekorasjon, og innebærer både videreføring av eldre teknikker samt design med moderne uttrykk.  Uavhengig av kultur og nasjonalitet skal blomster være noe som bringer mennesker sammen. Blomsterdekoratører leverer blomsterproduksjon med et

Bilfaget, lette kjøretøy

Som bilmekaniker for lette kjøretøy handler arbeidsdagen din om å oppdage og utbedre feil eller mangler i elektriske, elektroniske eller mekaniske systemer på ulike kjøretøy. For å innhente disse opplysningene om hvert enkelt kjøretøy må du som bilmekaniker mestre forskjellige instrumenter og verktøy, og bruke dem korrekt. Når du er ferdig utdannet vil du ha

Ambulansefaget

Ambulansefaget skal legge fundamentet for en arbeidshverdag med håndtering og transport av pasienter. Som ambulansearbeider er du forbindelsen mellom sykehus og primærtjenesten. Ambulansearbeidere er ofte de første personene en pasient kommer i kontakt med ved akutt sykdom eller andre ulykker. Derfor er det viktig at en ambulansearbeider alltid er forberedt. Arbeidsområder og ansvar Som ambulansearbeider

sykepleier og eldre kvinne i rullestol

Aktivitørfaget

Som aktivitør jobber du tett på mennesker som har forskjellige behov for sosial og fysisk aktivitet. Hvis du er  kreativ og har evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp, har god kommunikasjonsevne og evne til å skape gode relasjoner, kan dette være utdannelsen for deg! Arbeidsoppgaver  En aktivitør har som oppgave