Lover og regler for lærlinger

Som lærling er du påvirket av flere regelverk og lovgivninger. Du befinner deg midt i krysningspunktet mellom elev og arbeidstaker, og er derfor inkludert i regler for både opplæring og arbeidslivet. Dette betyr i praksis at lovgivning som kan påvirke deg og din lærlingtid befinner seg i blant annet: Arbeidsmiljøloven Opplæringsloven Ferieloven Skatteloven Menneskerettsloven Likestillings-

Kvinne som sitter på gulvet og ser på laptop

Skrive-, lese- og lærevansker som lærling

Hvis du har skrive-, lese- og lærevansker, kan du fortsatt være lærling og arbeide i en lærlingbedrift. Det er nemlig slik at selv om du har vansker med vanlig undervisning, eksaminering eller arbeid, så skal det være mulig å tilrettelegge for et opplæringsløp som er tilpasset dine behov. Dersom du har behov for det, så

Nærbilde av fire personer som arbeider sammen

Alt du må vite om studielån

Både som elev på videregående og som lærling i lærebedrift, kan du ha rett på stipend og lån fra lånekassen. Her er alt du bør vite om hvordan stipend og studielån fungerer som lærling. Trykk her for å lese om hvordan du søker studielån. Stipend og lån er ikke det samme Stipend er penger du

Flytte hjemmefra som lærling

Når du søker læreplass vil kommunen alltid forsøke å finne en arbeidsplass i din hjemkommune, men du har ikke krav på det. Du kan ende opp med å få tilbud om plass i nabokommunen. Du har også mulighet til å jobbe hvor som helst i landet, så lenge du har fått lærlingplass. Dersom du skal

Rettigheter for lærlinger med funksjonsnedsettelse

  Visste du at du har rett til tilpasning og tilrettelegging hvis du er lærling med funksjonsnedsettelse? Selv om du opplever begrensninger i hverdagen grunnet funksjonsnedsettelse, behøver det ikke å begrense mulighetene dine til å velge yrkesfaglig utdanning og det å bli lærling.  1-3.Tilpassa opplæring Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven,

Hva betyr det å ha voksenrett?

Å ha voksenrett betyr at du fortsatt har rett til videregående opplæring i voksen alder. Etter å ha fylt 24 år går nemlig ungdomsretten ut, og voksenretten trer da i kraft dersom du oppfyller de rette kravene. Voksenretten – en lovfestet rett for voksne Voksenrett gir deg: rett til tre års videregående opplæring, eventuelt mer

Gravid og lærling

Hvis du blir gravid under lærlingtiden, lurer du mest sannsynlig på hvilke rettigheter du har og hvordan dette vil påvirke læretiden din. Da er det greit å være klar over at du som lærling er en arbeidstaker. Derfor har du de samme rettighetene som andre ansatte i lærebedriften din. Mens du er lærling og gravid,

Hva er taushetsplikt?

Kjernen av det å arbeide med mennesker i omsorg- og helsesektoren er respekt og tillit mellom helsepersonell og pasient. Det viktigste ansvaret man har som arbeidstaker i helsesektoren er derfor å verne om taushetsplikten. Dersom du ønsker å ta fagbrev og bli helsefagarbeider, må du opprettholde og verne om tilliten mellom deg selv og de

Foreldrepermisjon som lærling

Som lærling har du de samme rettighetene som andre arbeidstakere i Norge. Dette gjelder også retten til foreldrepermisjon hvis du eller partneren din blir gravid.  På nav.no kan du finne ut om du kan få foreldrepenger, hvor mye du har krav på og planlegge hvor lenge du kan være hjemme med barnet ditt i permisjon. 

Fordeler med å jobbe i stat og kommune

Som ansatt i stat eller kommune jobber du i offentlig sektor. Offentlig sektor er den virksomheten som skal sørge for felles oppgaver, forvalte felles verdier i samfunnet og produsere fellestjenester. Dette er i hovedsak finansiert av skatter og avgifter. Lovverk som beskytter deg som arbeidstaker Alle ansatte, både i kommunal, statlig og privat sektor blir