Grønt gress og sol

Bli lærling i Lier

Lier kalles av mange «den grønne lungen mellom Oslo og Drammen» og kan by på flott natur sommer som vinter. Dersom du trives utendørs, samtidig som du ønsker å ha kort vei til større byer som Oslo og Drammen, er kanskje Lier stedet der du finner din perfekte lærlingplass. Nærhet til by og mark Som

Faksimile fra Dagsavisen

Dobbeltkompetanseløp gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet

Kombinasjonen av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap gjør yrkesfagelevene attraktive i arbeidsmarkedet. Dagsavisen skriver om Mathea Gundesø (20), som allerede før avsluttet skolegang har sikret seg fast jobb som resepsjonist i fylkeshuset i Buskerud. Populært dobbeltløp gir mange muligheter Mange videregåendeelever synes det er vanskelig å finne ut hva de skal bli. Da er det

Ansatt i forbindelse med kontor- og administrasjonsfaget.

Dette kan du jobbe med om du har fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget

Med et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget har du en rekke jobbmuligheter, både innen privat og offentlig sektor. Medarbeidere i kontor- og administrasjonsfaget jobber i offentlige virksomheter, i bibliotek, servicesentre og informasjonssentre og i private bedrifter. De aller fleste arbeidsplasser har kontorarbeid og administrative oppgaver som må utføres, noe som gjør utdanningen innen kontor- og

Ta fagbrev og studiekompetanse på fire år

Ta fagbrev og studiekompetanse på fire år

Visste du at på Lier og Hønefoss videregående skoler kan du ta fagbrev og få generell studiekompetanse i ett og samme studieløp? Dette gir deg et solid grunnlag for fremtiden. Ønsker du deg en praktisk utdanning, men vil likevel få studiekompetanse for å ha muligheten til å studere videre? På disse videregående skolene kan du

Studer kontor og administrasjonsfaget.

Fagbrev i kontor og administrasjonsfaget

Ved å velge et yrkesrettet studieforløp i kontor og administrasjonsfaget legges det til rette for at du får jobbet som lærling i en bedrift underveis. Ønsker du derfor en praktisk tilnærming til faget under studieforløpet kan fagbrevet være noe for deg. Den praktiske erfaringen i bedrift får du i sentraladministrasjonen i kommuner og fylkeskommunen, noen

Ansatt i forbindelse med kontor- og administrasjonsfaget.

Lærling i kontor og administrasjonsfaget

Som lærling i kontor og administrasjonsfaget får du jobbet med kontorservice, IKT tjenester og økonomi. Kontorservice Du får blant annet være med å planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver. Dette gjøres i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende regelverk, samt innenfor virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Du får yte kundeservice, samt profilere