Glad i dataspill? Søk IKT-faget

Norske ungdommer ligger i verdenstoppen i mange ulike onlinebaserte spill, blant annet Fortnite, PUBG og Apeks.  Å bli god i dataspill, spesielt onlinespill hvor man samarbeider med andre spillere, krever at du besitter mange gode egenskaper. Du må ta raske avgjørelser, være flink til å kommunisere med andre – ofte fra andre land og med

Hvordan blir jeg lærling i IKT-servicefaget?

Hvordan blir jeg lærling i IKT-servicefaget?

For å oppnå yrkestittelen IKT-servicemedarbeider må du gjennom en grunnleggende utdannelse på videregående skole før du kan gå ut i læra. Når du har fullført læretiden og bestått fagprøven er du klar til å gå ut i arbeidslivet. Vil du vite mer? Her får du svar på hvordan du går frem for å bli lærling

Fem gode grunner til å bli lærling i IKT-servicefaget

Fem gode grunner til å bli lærling i IKT-servicefaget

Moderniseringen av arbeidslivet fører til at unge med utdannelse innen IKT blir mer og mer attraktive på arbeidsmarkedet. Med et fagbrev i IKT-servicefaget har du derfor lagt grunnlaget for en spennende og givende karriere både i dag og i fremtiden. Trenger du læreplass? Vi hjelper deg med å finne den perfekte læreplassen innen IKT-servicefaget i

Dette lærer du på IKT

Hva gjør man på IKT-servicefag?

IKT-servicefag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, og brukerstøtte i alle typer virksomheter. Gjennom utdanningen lærer du mye om drift av IKT-systemer, og du vil lære om innkjøp, drift og vedlikehold. Alle bedrifter i Norge i dag er avhengige av fungerende IT-systemer, og disse må driftes av kvalifisert personell.

Ta fagbrev i IKT

Få fagbrev i IKT-servicefaget

Behovet for it-kompetanse kommer til å øke de neste årene, og i en rapport fra Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse oppgis det at i 2030 vil 1 av 4 IT-jobber være ubesatte. Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse tok i 2014 for seg utviklingen frem til år 2030, og kom frem til at behovet er i privat tjenestesektor,

IKT fremvist på en PC.

IKT viktig for Norge

En rapport utgitt av IKT Norge forteller at IT bedrifter bidrar til verdiskapning, økonomisk vekst og samfunnsøkonomisk nytte enn det øvrige næringslivet. IKT- bransjen løfter lønnsomheten i Norge At IKT-næringen er en av Norges største og viktigste næringer, er det ingen tvil om. Den norske IKT-næringen sysselsetter drøyt 100.000 mennesker og hadde en verdiskaping på

IKT-interessert ungdom som spiller dataspill.

Dataspillende ungdom

Ola Magnussen Rydje, rådgiver for Tankesmien Agenda og tidligere politisk rådgiver i NHO, forteller i en kronikk i Aftenposten at generasjonen med gamerungdom ikke endte opp som voldsforbrytere, skoleskytere eller sosiale tapere slik mange trodde når dataspill gjorde sitt inntog, men godt rustet til å leve et godt liv og delta i samfunnet. Interessen av

Dette lærer du på IKT

IKT servicefag

Er du interessert i IT og kommunikasjon er IKT servicefag en mulighet for deg. I følge IKT Norge er IKT idag Norges tredje største næring, og en viktig kilde til vekst, innovasjon og økt produktivitet i hele samfunnet. IKT og digitalisering blir en stadig viktigere innsatsfaktor for bedringer og næringer. Tidligere var olje, fisk og

Det er lurt å tolke og ta notater under fagprøven i IKT.

Fem tips til fagprøven i IKT

Har du lyst til å søke læreplass og er nysgjerrig på fagprøven? Eller kanskje du er lærling nå, og snart skal fullføre løpet? Kristoffer Solum, 28 år fra Drammen, var lærling i IKT- servicefaget fra 2005 til 2007, og har noen råd han ønsker å dele. Les oppgaven nøye Når du får fagprøven tildelt er

Kristoffer Solum fikk lærlingplass og teamlederstilling.

IKT Lærlingplass ga teamleder stilling

– Hovedoppgavene mine er å sørge for at avdelingen når målene sine, og tilrettelegge mest mulig på avdelingen for at konsulentene skal jobbe effektivt, sier Solum som trives med kombinasjonen av IT og ledelse. I Idium fungerer han som teamleder og prosjektleder med personalansvar for konsulentavdelingen. Hverdagen består av tildeling av prosjekt til konsulentene fra