ambulansearbeidere triller båre foran ambulanse

Fagutdanningene som sørger for et velfungerende helsevesen

Helsesektoren består ikke bare av leger og sykepleiere. Les mer om fagutdanningene som sørger for et velfungerende helsevesen.

Derfor skal du velge helsefag

Er du glad i mennesker og bryr deg om at de rundt deg skal ha det bra? Det finnes mange ulike mennesker i Norge som har behov for litt ekstra hjelp i hverdagen. I en verden hvor det meste har blitt digitalisert, har det blitt et enda større behov for menneskelig kontakt, hjelp og pleie

Hva er taushetsplikt?

Kjernen av det å arbeide med mennesker i omsorg- og helsesektoren er respekt og tillit mellom helsepersonell og pasient. Det viktigste ansvaret man har som arbeidstaker i helsesektoren er derfor å verne om taushetsplikten. Dersom du ønsker å ta fagbrev og bli helsefagarbeider, må du opprettholde og verne om tilliten mellom deg selv og de

Derfor bør du velge helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag gir deg muligheten til å jobbe for og med mennesker, og bidra til å bedre livskvaliteten til de som trenger det. Studiet vil gi deg kunnskap om menneskers fysiske, psykiske og sosiale behov, og hvordan du best kan legge til rette for at disse skal dekkes. Du som velger helse- og oppvekstfag

Gjør en forskjell som helsefagarbeider

Er du omsorgsfull og glad i å ta vare på menneskene rundt deg? Gir det deg en god følelse å se at de rundt deg har det bra og føler seg trygg? Har du lyst på et variert og givende yrke med muligheten til å gjøre en positiv forskjell i andre menneskers liv? Da kan

To personer på gresseng i solnedgang

Hva gjør en helsefagarbeider?

Det som før ble kalt hjelpepleier og omsorgsarbeider er nå slått sammen til én tittel – helsefagarbeider. En helsefagarbeiders viktigste oppgave er å yte omsorg til mennesker i alle aldre. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemninger, sykdommer eller med behov for rehabilitering. Typiske arbeidsoppgaver i yrket Som helsefagarbeider gjør du

Helsefagarbeider som hjelper eldre.

Bli helsefagarbeider

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter Vg1 velger du helsearbeiderfaget på Vg2. Etter to år på videregående skole, skal du gå to år i lære. Her kan du jobbe som helsefagarbeider: Sykehus Sykehjem Hjemmetjenesten Psykiatrien Rusomsorgen Opptreningssentre Behandlingssentre I skolen med barn

Helsefagarbeider og pasient holder hender

Hvordan bli autorisert helsefagarbeider?

Siden hjelpepleierutdannelsen ikke lenger eksisterer i Norge, må du isteden søke om autorisasjon som helsefagarbeider. Dersom du allerede har autorisasjon som hjelpepleier og ønsker å konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider, kan du søke om dette i Altinn. Slik søker du: Velg yrkesgruppe «Helsefagarbeider». Velg godkjenningstype «Autorisasjon/Lisens». Du får beskjed om å laste opp vitnemål,

Som helsefagarbeider kan du jobbe i hjemmetjenesten.

Hva betyr taushetsplikt for en helsefagarbeider?

Som offentlig ansatt har du taushetsplikt om enkelte opplysninger du får kjennskap til gjennom jobben. Dette gjelder særlig andres personlige forhold, og forretningshemmeligheter. For helsefagarbeidere er det spesielt viktig å kjenne til taushetsplikten. Dette er en plikt du har overfor både brukere og bedriften du arbeider for. Hva er taushetsplikt? Forvaltningsloven § 13 pålegger alle

Nærbilde av hendene til en eldre dame

Autorisasjon for helsefagarbeider

Dersom du er nyutdannet fra norsk videregående skole, høyskole- eller universitet eller har avlagt fagprøve, kan utdanningsinstitusjonen eller fylkeskommunen din sende innmeldingsliste til Helsedirektoratet. Dette er en automatisk prosess som vil gi deg autorisasjon i løpet av kort tid. Du kan også søke selv, men dette tar som regel litt lenger tid. Prosessen frem til