Dette kan du forvente av din lærebedrift

Utdanning for byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget er en videreutvikling av vaktmesteryrket. Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende. Utdanningen tar til sammen fire år og er delt opp slik: ett år med opplæring på skole og tre år med opplæring i bedrift. For å starte på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk må man søke om dette i

Lærling i byggdrifterfaget Per Andre

Per Andre er lærling i byggdrifterfaget

Per Andre Karlsen er 21 år gammel og lærling i byggdrifterfaget i Buskerud fylkeskommune Eiendom, avdeling Åssiden videregående skole. Han har vært lærling i halvannet år, og har 8 måneder igjen før han skal ta fagbrevet. Per Andre gikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og planen var å bli tømrer. Han gikk videre til Vg2 Byggteknikk

Løs komplekse byggutfordringer som byggdrifter.

En byggdrifters hverdag

Geir Morten Klype jobber i Buskerud fylkeskommune Eiendom, avdeling Åssiden videregående skole. Han er ansvarlig for driftslederne, og faglig leder for lærlinger. Geir Morten har vært faglig leder i et halvt år, og tok over etter sin forgjenger. I år har han en lærling i byggdrifterfaget, Per André. En spennende jobb Som faglig leder har

Løs komplekse byggutfordringer som byggdrifter.

Fagprøven for byggdriftere

Fagprøven er den avsluttende prøven etter læretiden, som gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider. Fagprøven er læretidens siste og eneste «eksamen». Du kan ta fagprøven to måneder før, eller innen to måneder etter du er ferdig som lærling. Fagprøven for byggdriftere består av fire deler: Planlegging med begrunnelse for valgte løsninger Gjennomføring

Person som representerer en byggdrifter.

Dette må du kunne som byggdrifter

Byggdrifteren skal drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte, selv om mange viktige oppgaver kan være lite synlige. Du visste kanskje ikke gode ferdigheter innen service og kommunikasjon også kommer godt med? I dag er bygninger så sammensatte og støttes opp av flere integrerte systemer, at det krever egne fagfolk for

Lønn som byggdrifter.

Dette tjener en byggdrifter

  En byggdrifter vedlikeholder og drifter bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte. Byggdrifterfaget er en utvidelse av vaktmesteryrket og gir deg tverrfaglig kompetanse på avanserte bygg. Byggdrifterfaget bygger videre på Vg1 Bygg og anlegg. Du får kompetanse innen tekniske løsninger og avanserte systemer, og opparbeider en tverrfaglig systemkompetanse. Som byggdrifter blir du en

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

Du har ansvar for avanserte og tekniske bygg, og er en verdifull og viktig ressurs både for de som bruker bygget og for de som eier det. Man kan altså si at en byggdrifter er en moderne vaktmester. Som byggdrifter har du ansvaret for avanserte og tekniske bygg, og er en verdifull og viktig ressurs

Løs komplekse byggutfordringer som byggdrifter.

Ønsker du deg en praktisk jobb hvor du får brukt både kropp og hode?

Dagens bygg er blitt såpass smarte og avanserte at man helst skulle vært ingeniør, IT-konsulent, snekker, elektriker og rørlegger. Fremfor å tilkalle alle disse yrkesgruppene ved behov, er det både mer effektivt og lønnsomt å ha en egen yrkesrolle kalt «byggdrifter», som kan løse alle komplekse utfordringer som kan oppstå i et bygg. Byggdrifter er

Byggdrifter med hovedansvar for teknisk installasjon.

Hva gjør en byggdrifter?

Byggdrifteren har også hovedansvaret for at alle tekniske installasjoner fungerer optimalt. De tekniske installasjonene inkluderer vanligvis låsesystem, VVS-anlegg, heis, varmeanlegg og andre installasjoner tilknyttet det bygget. Praktiske personlige egenskaper For å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver er det viktig at man er praktisk anlagt, og er flink til å jobbe selvstendig. Som vaktmester har man også

Bygg hus og næringsbygg med praktisk byggutdannelse.

Praktisk byggutdannelse

For deg som er interessert i bygg og anlegg kan det være smart å velge et utdanningsløp som kombinerer teori og praktisk utførelse, for å gi fremtidig arbeidsgiver kompetansen de trenger. Etterspurt med byggkompetanse Det er høy aktivitet i byggenæringen, og om det skal fortsette å være en viktig næring trengs det flere ressurser. Det