Du er her: Forside / Generelt / Fornøyde lærlinger i Lier Kommune

Fornøyde lærlinger i Lier Kommune

En fornøyd lærling i Kontor- og administrasjonsfaget, i Lier kommune.

Lærling i Kontor- og administrasjonsfaget, Jonatan Korsgården i HR-enheten i Lier Kommune, kan melde om fornøyde lærlinger i Lier Kommune

Spørreundersøkelsen for lærlinger er et viktig tiltak i deres satsing på å måle tilfredsheten til lærlinger. Denne gir viktig informasjon om hvordan kommunen skal satse på lærlinger fremover.

«Alle lærlinger som har svart sier de trives, og føler seg inkludert i arbeidsmiljøet», sier Korsgården som forklarer at en på en skala fra 1 til 5 ble resultatet 3,9.

Gode resultater

Korsgården forteller at nesten alle lærlinger har svart, og at det er en god dekning over fagområder og lærling løp. Alle som har svart sier at de både trives og føler seg inkludert i arbeidsmiljøet.

Undersøkelsen avdekker også at lærlingene føler de får hjelpen de trenger, og at de alltid spør om de lurer på noe.

Korsgården trekker også frem flere sitat som kan dukket opp i undersøkelsen som har gitt dem større forståelse for hvordan lærlingene har det.

«Jeg synes at tiden i Lier kommune har vært god og lærerik. Startet med å vite veldig lite, men har lært så utrolig mye. Etterhvert har jeg blitt mer og mer dyktig. Jeg har flere ganger vært med i fagssamtaler på jobb som har vært lærerikt»

Når lærlingen bytter til annen virksomhet

Det har vært noe utfordringer med kommunikasjonen mellom leder og lærling i forhold til når lærling bytter til annen virksomhet. «Vi jobber nå med en god måte å videreformidle de aktuelle datoene på», sier Korsgården.

Fremover jobbes det også med å samle lærlingene i større grad.

«Det er viktig at de er klar over at vi er nesten 30 stykker her i Lier», sier Korsgården som forteller at det skal arrangeres en sommeravslutning for alle lærlingene.

Har du spørsmål vedrørende læreplasser i Viken kan du ta kontakt med oss her.

Personvern og cookies