Du er her: Forside / Brukerundersøkelse 2014 – tilbakemelding lærlinger

Brukerundersøkelse 2014 – tilbakemelding lærlinger

Lærlingene ga slike tilbakemelding:

 

 • 54,3 % har 1 instruktør på arbeidsplassen
 • 34,8 % har flere ”

 

 • 84,8 % har Dokumentasjonsboka
 • 9 % dokumenterer i word under hvert av kompetansemålene i læreplanen

 

 • 9 % har avsatt fast tid til veiledning
 • 15,2 % har ikke fastsatt tid, men får løpende veiledning i det daglige arbeidet
 • 10,9 % har veiledning ved behov

 

 • 73,9 % har fast avsatt tid til å dokumentere opplæringen
 • 17,4 % har avsatt tid til en viss grad
 • 8,7 % får sjelden mulighet til å sette av tid

 

 • 45,7 % er tilfreds med opplæringen fra instruktøren
 • 34,8 % er svært fornøyd ”
 • 15,2 % er nøytral ”

 

Forslag til forbedringer for instruktøren:

Instruktøren må få kurs. Samarbeide med andre i virksomheten for å sikre opplæring i alle kompetansemål. Vanskelig å forstå egen rolle som lærling pga manglende info fra skolen i forkant. Instruktøren må passe på at ”skivetid” blir tatt igjen når den mistes.

 

 • 45,7 % er tilfreds med oppfølgingen og veiledningen fra instruktøren
 • 28,3 % er svært tilfreds ”                                          ”
 • 19,6 % er nøytral ”                                          ”

 

Forslag til forbedringer for instruktøren:

Synes instruktøren maser. Veiledningstimene må jeg få!

 

 • 50,0 % er tilfreds med oppfølgingen fra fagkonsulenten i KOB iks
 • 34,8 % er svært tilfreds ”
 • 10,9 % nøytral ”                            ”

 

Forslag til forbedringer for fagkonsulenten i KOB iks:

Møte oftere, men vet jeg kan ta kontakt. Er usikker på hva jeg kan forvente av oppfølging fra KOB iks. Sende e-post og høre hvordan det går.

 

 • 58,7 % er tilfreds med støtte og hjelp fra nærmeste leder eller andre på arbeidsplassen
 • 28,3 % er svært tilfreds ”                            ”
 • 6,5 % er nøytral

 

Forslag til forbedringer for nærmeste leder og andre på arbeidsplassen:

Få mer veiledning i hva som er viktig i planene. Trenger lærebøkene fra skolen. Være oppmerksom på at vi skal ha tid til å lære også, ikke bare være ansatt. Være mer åpne for synspunkter og forslag fra lærlingen. Bli behandlet med respekt! Bli introdusert for andre ansatte. Få tilbakemeldinger underveis også.

 

Personvern og cookies