Du er her: Forside / Brukerundersøkelse 2014 – tilbakemelding instruktører

Brukerundersøkelse 2014 – tilbakemelding instruktører

Instruktørene i virksomhetene ga slik tilbakemelding:

 

 • 77,3 % fikk tilstrekkelig informasjon om oppgaven som instruktør i forkant
 • 22,7 % Ønsker kurs i forkant, fint å ha vært lærling selv, fått god info om oppgavene av     fagkonsulent hos KOB iks

 

 • 79,2 % har deltatt på kurs for instruktører

 

 • 79,2 % har avsatt fast tid til veiledning
 • 12,5 % setter av tid underveis

 

 • 91,7 % har i arbeidstiden for lærlingen fast tid til å dokumentere
 • 8,3 % gjør dette hjemme etter avtale

 

 • 33,3 % er tilfreds med oppfølgingen fra fagkonsulenten i sitt fag
 • 8 % er svært tilfreds ”                            ”
 • 4,8 % er svært lite tilfreds
 • 4,85 er lite tilfreds

 

Forslag til forbedringer og kommentarer for fagkonsulenten:

Instruktørkurs pr fag. Kurs for instruktører før lærlingen kommer. Ha epost-kontakt mellom faste møter. Gode møter og lett å få kontakt pr tlf. Lærlingene må forberedes bedre av skolen til hva som kreves i læretiden. Idèbank for fagprøver som kan brukes som tentamen. Prøvenemndene må utøve rollen nøytralt og ikke tilkjennegi meninger om arbeidsplass og/eller arbeidsgiver.

Føler seg godt ivaretatt av fagkonsulentene hos KOB iks

Personvern og cookies