Du er her: Forside / Brukerundersøkelse 2014 – tilbakemelding fra administrativt nivå

Brukerundersøkelse 2014 – tilbakemelding fra administrativt nivå

 

% avvik til 100% forekommer når deltakere har vært nøytrale til spørsmålet
·        69,2 % var tilfreds med tjenestene levert av KOB iks

·        23,1 % var svært tilfreds      ”               ”

·        78,6 % var tilfreds med oppfølgingen gjennom hele læretiden

·        14,3 % var svært tilfreds       ”               ”

·        78,6 % var tilfreds med kvalitetssikringen av opplæringen

·        14,3 % var svært tilfreds        ”              ”

·        35,7 % var tilfreds med at KOB iks skriver lærekontrakten

·        57,1 % var svært tilfreds            ”                  ”

·        53,8 % var tilfreds med at KOB iks samarbeider med ulike opplæringssteder

·        38,5 % var svært tilfreds  ”                            ”

·        42,9 % var tilfreds med at kommunen slipper å ha eneansvaret for lærlingen

·        57,1 % var svært tilfreds  ”                            ”

·        33,3 % var tilfreds med at KOB iks har faste veiledningssamtaler minst 1gang pr halvår

·        58,3 % var svært tilfreds  ”                            ”

·        35,7 % var tilfreds med at KOB iks arrangerer kurs og samlinger for instruktører

·        50,0 % var svært tilfreds  ”                            ”

·        50,0 % var tilfreds med at KOB iks gir hjelp og motivasjon til arbeid med dokumentasjon

·        42,9 % var svært tilfreds ”                            ”

·        50,0 % var tilfreds med at KOB iks hjelper til med å rekruttere lærlinger

·        35,7 % var svært tilfreds  ”
·        57,1 % var tilfreds med at KOB iks deltar i yrkesveiledning overfor ungdom

·        42,9 % var svært tilfreds  ”                            ”

·        50,0 % var tilfreds med at KOB iks aktivt deltar i markedsføring  av fagene

·        50,0 % var svært tilfreds  ”                            ”

·        50,0 % var tilfreds med at KOB iks har kontakt og samarbeid med lærene i skolen

·        50,0 % var svært tilfreds  ”                            ”

·        42,9 % var tilfreds med at KOB iks formidler kommunenes behov til lærerne i skolen

·        50,0 % var svært tilfreds  ”                            ”
·        35,7 % var tilfreds med at KOB iks ser til at kommunene oppfyller regelverket vdr lærlinger

·        57,1 % var svært tilfreds  ”                            ”

·        42,9 % var tilfreds med at KOB iks er felles talerør overfor utdanningsmyndighetene

·        50,0 % var svært tilfreds  ”                            ”
Kommentarer for øvrig:

Ønsker gradert ”prising” av tjenestene ut ifra behovet for den enkelte lærling

Behov for tydeligere ansvar rundt lærekandidater tidlig

Opplæringskontoret er en god ressurs for å sørge for at lærlingene kommer seg greit igjennom

KOB iks og KS må være et felles talerør, slik at det blir en rød tråd

 

 

Personvern og cookies